Niels Henrik Kromann

Niels Henrik Kromann

Niels Henrik Kromann
+45 20 254 250

Advokat Niels Henrik Kromann har siden sin afgangseksamen fra Københavns Universitet målrettet arbejdet mod at blive strafferetsadvokat.

I 2001 indledte Niels Henrik sin karriere hos anklagemyndigheden, hvor han avancerede til senioranklager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Bagmandspolitiet).

Niels Henrik har igennem 12 års ansættelse som anklager tilegnet sig en specialiseret viden om alle strafferetlige og straffeprocessuelle problemstillinger. Kombineret med erfaringerne som strafferetsadvokat gør dette Niels Henrik i stand til at føre sager inden for alle områder af strafferetten.

Niels Henrik har – gennem sin mangeårige ansættelse hos Bagmandspolitiet – opnået en særlig viden om sager om økonomisk kriminalitet.

Herudover har Niels Henrik – ud over de klassiske straffesager om blandt andet vold og trusler – ført en række større nævningesager om blandt andet manddrab og narkotika.

Niels Henrik har sideløbende med sit virke inden for straffesager fungeret som underviser på Politiskolen, hvor han tidligere har undervist dansk politi i strafferet.

Karriere:

2013 – Strafferetsadvokat hos Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater

2008-2013: Anklager ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

2006-2008: Anklager ved Rigspolitiet

2004-2006: Anklager ved Statsadvokaten for København

2001-2004: Anklager ved Fyns Politi

1995-2001: Jurist i bl.a. Udlændingestyrelsens asylafdeling

1995: Cand. Jur., Københavns Universitet

Øvrigt:

2006-2012: Bistående anklager for Statsadvokaten for København

2005-2013: Underviser på Politiskolen

Mobil: +45 20 254 250
Mail: nhk@strafferetsadvokaterne.dk

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet.

Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark.

Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater
Nansensgade 45 A (inde i gården)
1366 København K

Telefon: 33 111 109
Fax: 33 111 139
Email: info@strafferetsadvokaterne.dk
CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.