Almindelige straffesager

Erfaring med straffesager

Kontoret har stor erfaring med almindelige straffesager, og vi har gennem årene ført en række straffesager om eksempelvis vold, tyveri, afpresning, frihedsberøvelse, trusler, hæleri, røveri, våbenbesiddelse, narkotika og manddrab.

Klienter vælger ofte os som advokater i disse sager, da vores baggrund som anklagere kombineret med vores nuværende mangeårige virke som strafferetsadvokater giver os en unik mulighed for at tilrettelægge et professionelt og effektivt forsvar.

Hver sag er forskellig, hvilket betyder, at vi anvender den tid og kompetence, som er nødvendig for at få klarlagt straffesagens baggrund samt undersøgt samtlige strafferetlige og straffeprocessuelle forhold for at sikre et godt resultat.

Mange af vores klienter er arrestanter i disse straffesager, og vi opmærksomme på, at en varetægtsfængsling kan være en stor belastning for både arrestanten og dennes familie. Vi prioriterer derfor arrestbesøg og fremmøde i retten højt, ligesom vi gerne afholder møder med arrestantens pårørende med henblik på besvarelse af generelle spørgsmål.

 

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.