Erstatning for straffesag

Hvis man har været tiltalt i en straffesag og man bliver frifundet eller hvis politiet vælger at opgive sagen (påtaleopgivelse), så kan man i visse tilfælde være berettiget til erstatning.

Erstatning kræver – ud over frifindelse eller påtaleopgivelse – at man har været undergivet et såkaldt straffeprocessuelt indgreb. Det kan være anholdelse, varetægtsfængsling eller ransagning. I enkelte helt særlige tilfælde kan der også kræves erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og i endnu mere sjældne tilfælde også erstatning for selve belastningen ved at have været igennem en straffesag.

Selvom man egentlig opfylder kravene til at få erstatning, kan erstatning alligevel i visse tilfælde være udelukket. Dette gælder typisk, hvis man selv har givet anledning til varetægtsfængslingen – eksempelvis ved, at man har opført sig på en sådan måde, at man selv er skyld i mistanken.

Erstatningsbeløbet er desværre relativt lavt og står på ingen måde i rimeligt forhold til ubehaget ved at have været igennem en straffesag.

Vi har stor erfaring med at søge erstatning og ved, hvilke forhold der skal påberåbes for at opnå størst mulighed for erstatning.

Vi fører kun erstatningssager for nuværende klienter – det gør vi til gengæld uden beregning.

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.