Insiderhandel

Det følger af værdipapirhandelslovens § 35, at handel med værdipapirer med intern viden er forbudt.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen. ”

Intern viden er i værdipapirhandelslovens § 34, stk. 2 og 3, defineret som specifikke, ikke offentliggjorte oplysninger vedrørende udstedere af værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som kan antages at have indflydelse på kursdannelsen, hvis oplysningerne blev offentliggjort.

For at en oplysning kan anses som offentliggjort, skal der være sket en for markedet relevant og generel videreformidling af denne. Typisk vil dette være, når oplysningen er videreformidlet fra Fondsbørsen.

Vurderingen af, om der foreligger insiderhandel, kræver selvsagt en nærmere undersøgelse af sagens konkrete omstændigheder. I vurderingen vil man ofte undersøge følgende elementer:

  • om købs- eller salgstidspunktet ligger umiddelbart før offentliggørelsen af kursfølsomme oplysninger,
  • hvorvidt det er en udsædvanlig handel for den pågældende investor,
  • om der er en relation – direkte eller indirekte – mellem investoren og det selskab, hvis aktier der er handlet,
  • hvorvidt handlen har ført til en usædvanlig gevinst eller minimeret et tab,
  • om der kan påvises en påfaldende adfærd hos investoren, for eksempel optagelse af lån for at finansiere aktiekøbet, og
  • hvorvidt den samme aktie er modsat handlet umiddelbart efter, at de kursfølsomme oplysninger er offentliggjort

Vejledning og advokatbistand i sager vedrørende insiderhandel

I mange tilfælde er det særdeles vanskeligt for anklagemyndigheden at bevise insiderhandel, og det skyldes at de handlinger, som anklagemyndigheden betragter som insiderhandel, sagtens kan have legitime grunde.

Det er vores opfattelse hos Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater, at alle handlinger angående økonomiske dispositioner – og herunder insiderhandel – ikke alene kan betragtes ud fra en juridisk vurdering, men må ses i sammenhæng med den virkelighed, som både privatpersoner og erhvervslivet er underlagt, og vurderingen må ligeledes inddrage alle konkrete omstændigheder.

Vi har igennem årene opbygget stor erfaring med retssager om insiderhandel og står gerne til rådighed for en fortrolig og uforpligtende samtale.

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.