Kursmanipulation

Kursmanipulation er forbudt efter værdipapirhandelslovens § 39.

I værdipapirhandelslovens § 38 findes en nærmere definition af begrebet ”kursmanipulation” samt en opregning af, på hvilke måder kursmanipulation kan finde sted. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

Ved kursmanipulation forstås handlinger omfattet af nr. 1-4, der er egnet til at påvirke kursen på værdipapirer omfattet af § 34, stk. 1, i en retning, der afviger fra disses værdi i markedet, ved

1) udbredelse af oplysninger gennem medierne eller ved andre metoder, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer,

2) transaktioner eller handelsordrer, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer,

3) transaktioner eller handelsordrer, hvorved der benyttes fiktive indretninger eller andre former for bedrag eller påfund, eller

4) transaktioner eller handelsordrer, hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer, at kursen på et eller flere værdipapirer ligger på et unormalt eller kunstigt niveau.

Der er tale om kursmanipulation i situationer, hvor en eller flere personer påvirker eller forsøger at påvirke en akties kurs, således at kursen afviger fra dens værdi under normale omstændigheder – forstået som en handel mellem to uafhængige parter.

Der foreligger flere undtagelser til forbuddet. Blandt andet kan nævnes, at værdipapirhandlere loyalt kan gennemføre en kundes ordre om at gennemføre en kursmanipulationshandel uden at ifalde straf.

Vejledning og forsvar i sager vedrørende kursmanipulation

I mange tilfælde er det særdeles vanskeligt for anklagemyndigheden at bevise kursmanipulation, og det skyldes at de handlinger, som anklagemyndigheden betragter som kursmanipulation, sagtens kan have legitime grunde.

Det er vores opfattelse hos Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater, at alle handlinger angående økonomiske dispositioner – og herunder kursmanipulation – ikke alene kan betragtes ud fra en juridisk vurdering, men må ses i sammenhæng med den virkelighed, som både privatpersoner og erhvervslivet er underlagt, og vurderingen må ligeledes inddrage alle konkrete omstændigheder.

Vi har igennem årene opbygget stor erfaring med retssager om kursmanipulation og står gerne til rådighed for en fortrolig og uforpligtende samtale.

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.