Rådgivning

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater har igennem tiden rådgivet mange personer og selskaber omkring problemstillinger og spørgsmål inden for strafferet. Vi har årelang erfaring med strafferetlige sager, og en stor del af kontorets virksomhed udgøres i dag af denne type rådgivning.

Rådgivning fra en advokat med speciale i strafferet er oplagt i situationer, hvor:

• en medarbejder i en virksomhed har begået handlinger, som ledelsen ønsker en strafferetlig afvejning af. Herunder en vurdering af, om det kan betale sig at foretage en anmeldelse – i forhold til alle omkostninger, ikke blot de økonomiske.

• man er foruroliget over, om man eventuelt har begået en strafbar handling. Her kan en advokat med speciale i strafferet foretage en vurdering af, om loven rent faktisk er overtrådt, og hvordan man i så fald skal forholde sig til dette.

Vores rådgivning inden for strafferet tager udgangspunkt i vores mange års erfaring som forsvarsadvokater. Hertil har alle kontorets medarbejdere en baggrund som anklagere, hvilket indebærer unikke evner til at udføre en bevismæssig og juridisk vurdering af en sag. Dettes gøres ved hjælp af de samme strategier, rutiner og metoder, som politiet og anklagemyndigheden bruger, når de efterforsker og fører sager inden for strafferet.

Vi har i forbindelse med vores rådgivning mulighed for at benytte specialiserede samarbejdspartnere – eksempelvis en række nøje udvalgte revisionsfirmaer og private efterforskningsvirksomheder – i både ind- og udland  og på den baggrund sikre en hurtig og kompetent rådgivning inden for enhver strafferetslig sag.

 

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.