Sagens opstart

Er man mistænkt/sigtet i en straffesag, er man som regel den sidste, som får det at vide.

Som sigtet eller mistænkt i en straffesag er man derfor bagud, når man bliver bekendt med sagen.

Vores bedste råd er derfor at kontakte os med det samme. Der er ingen tid at spilde, og hvis sagen skal forberedes ordentligt, er al tid kostbar fra dette øjeblik.

Når man kontakter os som strafferetsadvokater, kan man forvente, at vi straks meddeler politiet, at vi indtræder som strafferetsadvokat med krav om, at vi får tilsendt alt det materiale, som politiet har i sin besiddelse.

Vi vil herefter indkalde til et møde med dig, hvor vi bruger den nødvendige tid på at gennemgå sagen og få en anden vinkel på de forhold, som politiet har vurderet er strafbare. Det kan godt være en ”barsk” omgang, men vi kan kun yde det bedste forsvar, hvis vi selv føler, at faktum er fuldt ud belyst, og alle tanker er tænkt. Det er kun til din fordel i sidste ende.

Afhængig af sagens størrelse og kompleksitet vil vi anbefale flere møder, ligesom vi vil kontakte politiet med krav om yderligere efterforskningsskridt. Det kan være afhøringer af vidner, som politiet ikke har fundet anledning til at afhøre, eller krav om indhentelse af yderligere materiale, som understøtter din uskyld.

Udover at få belyst sagen fra en anden vinkel vil møderne også have til formål at forberede dig til selve straffesagen. Hvordan er straffesagens forløb, hvad skal man sige og i hvilken tone skal det ske, hvad kan anklageren finde på at spørge om m.v.?

Når du vælger os som strafferetsadvokater, vil du opleve, at du får al den tid, som du ønsker. Du er nu vores klient og dermed den, som vi har valgt at kæmpe for. Du vil opleve et samarbejde, hvor vi er sparringspartnere, hvor tanker og ideer udveksles frit og konstruktivt – på et højt fagligt niveau.

 

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.