Skattesvig og momssvig

Alle straffesager om skattesvig og momssvig tager sit udgangspunkt i en konstatering af, om der foreligger en overtrædelse af skatte- eller momslovgivningen. Typisk vil der være tale om, at man ikke har angivet skat eller indberette moms.

Sådanne sager vil – såfremt der overhovedet kommer en reaktion fra Skat – koste en bøde. I grovere tilfælde – eksempelvis ved skødesløs og gentagen manglende angivelse eller indberetning vil straffen kunne stige til 1 år og 6 måneder.

I straffelovens § 289 gælder en regel om, at store unddragelser af skat og moms kan straffes med fængsel i op til 8 år. Bestemmelsen er reserveret til de mest grove forhold, som er kendetegnet ved, at den manglende angivelse af skat eller indberetning af moms angår et beløb på mere end kr. 500.000 (netto) og at der kan føres bevis for, at man ikke vil eller bevidst har sat sig i en situation, hvor man ikke kan betale skatten eller momsen.

Et eksempel på en sag, som kan henføres under straffelovens § 289 kan nævnes udbetaling af sort løn i en virksomhed. Hvis den manglende angivelse og indeholdelse af A-skat (og AM-bidrag) udgør mere end kr. 500.000 vil anklagemyndigheden typisk rejse tiltalte for overtrædelse straffelovens § 279 – skattesvig. Det samme gør sig gældende, hvis man ikke har indberettet og betalt moms svarende til kr. 500.000.

Det er kun muligt at henføre skattesvig og momssvig til straffelovens § 289, hvis forholdet vurderes som forsætligt. Såfremt skattesvigen eller momssvigen alene kan betegnes som groft uagtsomt, kan der kun straffes efter skattekontrolloven eller momsloven.

Vejledning og advokatbistand i sager vedrørende skattesvig og momssvig

I mange tilfælde er det særdeles vanskeligt for anklagemyndigheden at bevise skattesvig og momssvig, og det skyldes at de handlinger, som anklagemyndigheden betragter som skattesvig og momssvig, sagtens kan have legitime grunde.

Det er vores opfattelse hos Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater, at alle handlinger angående økonomiske dispositioner – og herunder skattesvig og momssvig – ikke alene kan betragtes ud fra en juridisk vurdering, men må ses i sammenhæng med den virkelighed, som både privatpersoner og erhvervslivet er underlagt, og vurderingen må ligeledes inddrage alle konkrete omstændigheder.

Vi har igennem årene opbygget stor erfaring med retssager om skattesvig og momssvig og står gerne til rådighed for en fortrolig og uforpligtende samtale.

Læs også om anklager for bedrageri

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.