Straffesagens forløb under efterforskningen

En straffesag begynder altid med, at politiet enten modtager en anmeldelse eller af egen drift selv beslutter at se nærmere på en sag.

Strafferetlig rådgivningViser en indledende gennemgang af sagen, at der kan være begået et strafbart forhold, vil politiet iværksætte en efterforskning. I modsat fald afviser politiet sagen uden yderligere undersøgelser.

Beslutter politiet at iværksætte en efterforskning, har politiet en række muligheder for at opklare sagen. Dette kan eksempelvis være afhøring, telefonaflytning og ransagning.

Fører politiets efterforskning til, at mistanken retter sig mod en bestemt person, vil politiet sigte den pågældende. Sigtelsen vil sædvanligvis ske i forbindelse med en afhøring hos politiet, hvor man får lejlighed til at udtale sig om sagen og herunder, om man kan erkende sig skyldig eller ikke.

Det kan anbefales at kontakte en strafferetsadvokat så tidligt som muligt, og helst før man modtager en sigtelse af politiet. Har man således en mistanke om at politiet vil kontakte en, så bør man allerede på dette tidspunkt kontakte en strafferetsadvokat. Strafferetsadvokaten har som den eneste adgang til sagens akter og kan på et tidligt tidspunkt give råd og vejledning om, hvorledes man bedst bør forholde sig til sigtelsen.

Når politiet har tilendebragt efterforskningen – og hvis de fortsat mener, at der er begået et strafbart forhold – overdrages sagen til anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden er politiets jurister og dem, som giver møde under straffesagens behandling i retten.

Skønner anklagemyndigheden, at der er begået et strafbart forhold, som kan bevises, vil der blive rejst tiltale mod den sigtede – typisk ved fremsendelse af et anklageskrift. Anklageskriftet indeholder blandt andet en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om, og en henvisning til relevante retsregler.

Senest i forbindelse med rettens indkaldelse til et retsmøde vil man blive opfordret til at benytte sig af en strafferetsadvokat. Man har ret til at vælge sin egen advokat og man skal derfor ikke blot acceptere, at politiet og retten foreslår en advokat. Ønsker man os som sin advokat, så er det blot at tage kontakt og så klarer vi det praktiske i den forbindelse.

 

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.