Straffesager om økonomisk kriminalitet

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater har gennem årene ført utallige straffesager om økonomisk kriminalitet for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder. Vi er i dag et af de advokatkontorer i Danmark, som har absolut flest verserende sager mod Statsadvokaten for særlig økonomisk og International kriminalitet (Bagmandspolitiet).

Kontorets sagsportefølje dækker alle aspekter og sagstyper inden for økonomisk kriminalitet, herunder blandt andet sager om:

 • Bedrageri
 • Skatte- samt told- og momssvig
 • Underslæb
 • Skyldnersvig
 • Mandatsvig
 • Bestikkelse
 • Børssager om insider-handel, kursmanipulation samt videregivelse af intern viden
 • Karruselsager (moms, leasing og registreringsafgifter)
 • Banksager
 • Ophavskrænkelser
 • Konkurrencesager

Sagernes karakter

Sager om økonomisk kriminalitet kan variere voldsomt i både indhold og kompleksitet. Typisk har sagerne dog det til fælles, at de bygger på komplicerede hændelsesforløb og omfattende bilagsmateriale. Der stilles derfor høje krav til forståelsen af straffereglerne, af det relevante talmateriale (bl.a. årsrapporter, pengestrømme og revisionsberetninger) og ikke mindst af anklagemyndighedens normale fremgangsmåde i denne type sager.

 

Kontorets tilgang

Kontorets advokater har gennem en årrække været ansat som anklagere hos Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (Bagmandspolitiet). På baggrund af den erfaring har vi fået en unik indsigt i politiets strategier og efterforskningsmetoder.

Gennem de seneste år er specialiseringen inden for sager om økonomisk kriminalitet yderligere udviklet via de mange økonomiske sager, vi har ført som strafferetsadvokater.

Kombinationen af erfaringen fra tiden som anklagere og erfaringen som strafferetsadvokater gør os i stand til at føre straffesager om økonomisk kriminalitet på et højt strategisk og fagligt niveau.

Navnlig i sager om økonomisk kriminalitet er det væsentligt at sikre, at sagen på et tidligt stade af efterforskningen bliver korrekt oplyst og skåret til på en hensigtsmæssig måde. Vi har gennem vores baggrund og erfaring med disse sager samt et nært kendskab til anklagemyndighedens arbejdsmetoder ofte haft held med at påvirke sagen positivt allerede i forberedelsesfasen.

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.