Underslæb

Bestemmelsen om underslæb findes i straffelovens § 278 og har følgende ordlyd:

”For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,

2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,

3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.”

Underslæb angår kort beskrevet den situation, at man har rådighed over en andens formue (penge eller genstande) og tilegner dem til sig selv eller andre.

Bestemmelsen sondrer mellem tre former for underslæb:

Den første type af underslæb vedrører tilegnelse af en genstand, som er i ens besiddelse. Det kan være vanskeligt at trække en grænse mellem tyveri og underslæb, men det er afgørende om formuen på forhånd er i ens besiddelse. Er dette tilfældet foreligger underslæb og ikke tyveri. Typisk omfatter denne type af underslæb en bankansat eller bogholder, som gennem deres ansættelse har rådighed over en formue, som de tilegner sig fra kontantkassen eller bankkontoen.

Den anden type af underslæb angår den situation, at man uberettiget nægter at betale sin gæld. Bestemmelsen er sjældent anvendt, men et eksempel kunne være, at man uden grund nægter at betale en restaurations- eller hotelregning.

Den tredje type af underslæb angår den situation, at man uretmæssigt bruger betroede penge. I modsætning til den første type af underslæb følger rådigheden af en specifik aftale og ikke af et ansættelsesforhold. Penge er typisk ”betroede” ved deponering af købesummen i forbindelse med en hushandel hos en advokat eller ejendomsmægler.

Underslæb kan straffes med fængsel i op til 1 år og 6 måneder, dog helt op til 8 år ved grovere tilfælde. Det er dog sjældent, at maksimummet for strafferammen udnyttes, da der ofte er formildende omstændigheder.

Rådgivning og forsvar i forbindelse med underslæb

I mange tilfælde er det særdeles vanskeligt for anklagemyndigheden at bevise underslæb, og det skyldes at de handlinger, som anklagemyndigheden betragter som underslæb, sagtens kan have legitime grunde. Alle handlinger skal vurderes i deres rette kontekst.

Det er vores holdning hos Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater, at enhver handling vedrørende økonomiske dispositioner – herunder underslæb – ikke kan anskues snævert og udelukkende ud fra en juridisk vurdering. Alle konkrete omstændigheder må inddrages og betragtes i sammenhæng med den aktuelle virkelighed, som gælder for både privatpersoner og erhvervslivet.

Vi har igennem årene opbygget stor erfaring med retssager om underslæb og står gerne til rådighed for en fortrolig og uforpligtende samtale.

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.