Vundne sager

Hos Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater lever vi af vores resultater. Det er din garanti for, at vi fører sagen med brug af al vores ekspertise og erfaring. Vi er stolte af vores mange vundne sager og nedenfor har vi oplistet et lille del af de mange sager, som vi har vundet igennem tiden:

Opgivelse af ATEA-sager:

I ATEA-sagerne mod offentligt ansatte mistænkt for bestikkelse repræsenterede kontoret tre personer hos Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Efter en koncentreret indsats indsats fik kontoret overbevist Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Bagmandspolitiet) om, at alle sager skulle opgives. Sigtelserne blev opgivet som åbenbart grundløse.

Opgivelse af Se & Hør-sagen:

I Se & Hør-sagen repræsenterede kontoret tre personer for at have medvirket til at have brugt hackede oplysninger fra Nets om medieinteressante personers privatliv. Efter lange og udmattende afhøringer valgte politiet – trods stillinger som chefer i Allerkoncernen – og som de eneste i sagskomplekset – at opgive sagen mod alle tre.

Frifindelse i Frimærkesagen:

I en stort anlagt sag ved Københavns Byret blev en tidligere postmester frifundet for at have stjålet frimærker til flere millioner. Anklagemyndighedens tese var, at postmesteren havde solgt frimærkerne i filitalistkredse. Efter en omfattende bevisførelse – bl.a. 25 vidner – nåede retten imidlertid frem til, at der ikke var det fornødne bevis for domfældelse og vores klient blev derfor frifundet.

Frifindelse i Parken-sagen:

I den stort anlagte sag mod en række personer i Parken-sagen repræsenterede kontoret én af de banker, som var tiltalt for at have medvirket til kursmanipulation ved tilbagekøb af Parkens egne aktier. Som den eneste af i alt 5 tiltalte valgte Københavns Byret at frifinde vores klient for alle tiltalepunkter.

Frifindelse for omfattende moms- og skattesvig:

I en sag om moms- og skattesvig repræsenterede kontoret direktøren i en større international koncern. Direktøren blev frifundet, idet Retten i Holstebro og senere tillige Vestre Landsret med den begrundelse, at direktøren var berettiget uvidende om koncernens skatte- og momsforhold.

Frifindelse i Læge-sagen fra Lyngby:

I en sag om bedrageri med DNA-test i en faderskab repræsenterede kontoret én af i alt 3 læger. Retten i Lyngby valgte at frifinde vores klient med den begrundelse, at vores klient havde fulgt alle lægefaglige retningslinjer, hvorfor der ikke kunne pådrages et strafansvar.

Frifindelse i sag om groft skattesvig:

I en sag om groft skattesvig repræsenterede kontoret et selskab og dets direktør, som var tiltalt for at have undladt moms- og skatteindbetalinger for et tocifret millionbeløb. Retten i Lyngby valgte at frifinde vores klienter med den begrundelse, at, at finanskrisen og en samarbejdspartners konkurs havde medført en pludselig likviditetsmangel, som hverken selskabet eller dets direktør kunne eller burde have forudset.

Frifindelse i sag om omfattende momssvindel:

I en sag om omfattende momssvindel repræsenterede kontoret én af i alt 5 personer, som var tiltalt for deltagelse i momskarrusel, som havde påført statskassen et tab på mere en 20 mio. kr. Vores klient blev frifundet, idet Københavns Byret ikke fandt det bevist, at vores klient skulle have indset, at hans handlinger kunne påføre et tab for statskassen.

Frifindelse i sag om insider-handel og videregivelse af intern viden:

I en sag om køb af aktier i et børsnoteret selskab var selskabets direktør tiltalt for insider-handel og videregivelse af intern viden. Københavns Byret valgte at frifinde vores klient for begge tiltalepunkter med den begrundelse, at oplysningerne måtte anses for offentliggjorte, ligesom oplysningerne var af et indhold, som ikke var egnede til at danne grundlag for insider-handel.

Frifindelse i sag om leasingsvindel:

I en sag om leasingsvindel var i alt 5 personer tiltalte for groft bedrageri ved overfor en række leasingselskaber at have opnået uberettiget finansiering af entreprenørmateriel, som efter politiets opfattelse ikke eksisterede. Kontoret repræsenterede én af sagens tiltalte, der som den eneste blev frifundet.

Påtaleopgivelse i omfattende sag om negativ moms til 400 mio. kr.:

I en sag om omfattende momssvig repræsenterede kontoret to regnskabschefer, som var sigtede i et større sagskompleks om negativ moms på i alt 400 mio. kr. Efter flere afhøringer hos politiet valgte politiet at opgive sigtelsen mod begge vores klienter.

Frifindelse i sag om misbrug af erhvervshemmeligheder:

I en sag om videregivelse af erhvervshemmeligheder havde anklagemyndigheden rejst tiltale mod en ledende IT-medarbejder for uberettiget at have skaffet sig viden om sin arbejdsplads erhvervshemmeligheder og ved at have videregivet oplysningerne til en konkurrent. Vores klient blev i det hele frifundet af Retten i Glostrup med den begrundelse, at det ikke fandtes bevidst, at der var tale om hemmeligheder i straffelovens forstand.

Frifindelse i sag om omfattende kreditbedrageri:

I en sag om omfattende kreditbedragerier repræsenterede kontoret én ud af 4 tiltalte, som alle var beskyldt for at have oprettet kreditaftaler under falsk identitet med milliontab til følge. Vores klient blev som den eneste frifundet af Retten i Glostrup og alene – efter sin erkendelse – dømt for et mindre forhold med fængsel i 40 dage betinget. De øvrige tiltalte – som kontoret ikke repræsenterede – blev alle dømt langvarige fængselstraffe.

Frifindelse i Dyrlæge-sagen:

I en sag om manddrab repræsenterede kontoret en kvinde, som efter politiets opfattelse havde bedøvet sin mand med diverse dyremedicin, hvorefter hun havde injiceret ham med en dødelig dosis Ketamin. Efter flere dages vidneafhøringer herunder af retskemiske og retslægelige eksperter fandt et enigt nævningeting (16-0), at vores klient skulle frifindes for drab.

Kontakt os nu

Alle - erhvervsvirksomheder som privatpersoner - er velkomne til at kontakte os på telefon 33 111 109 med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale med en advokat, der er specialiseret i strafferet. Vi yder rådgivning inden for strafferet over hele Danmark. Du kan også udfylde kontaktformularen og vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

Blinkenberg & Engmark Strafferetsadvokater Falkoner Alle 1, 3.sal 2000 Frederiksberg      

 

  Telefon: 33 111 109 Fax: 33 111 139 Email: info@strafferetsadvokaterne.dk Sikkermail: sikkerpost@strafferetsadvokaterne.dk CVR: 38529218

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.